ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

  

   

วันที่ 20 กค 61 เวลา 09.30 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   โดยวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกล่าวอาศิรวาท  จากนั้นมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 8 รายและลูกกตัญญู จำนวน 1 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย รวมทั้งการการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน ให้แก่เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต โดยมีบูธอาหารจำนวน กว่า 50 ร้าน มาประกอบอาหารทั้งคาว หวาน ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

             ทั้งนี้ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาดำเนินโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 20 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว