ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา นำศูนย์ราชการสะดวกขึ้นห้าง อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อและรับบริการของภาครัฐแบบครบวงจรโดยได้รวบรวมส่วนราชการของจังหวัดจำนวน 9 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียวกัน ประกอบด้วย อำเภอยิ้ม สภ.เมืองนครราชสีมา ประปา ทีโอที ขนส่งจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด โยธาจังหวัด และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ ชั้น จี โซนแฟชั่น พลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา เนื้อที่ 184.78 ตารางเมตร โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ได้ยกเว้นค่าใช่จ่ายต่างๆ เพื่อให้การบริการที่ครบครัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง
 
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว