ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ผู้ว่าโคราชยัน การรถไฟฯ ก.คมนาคม ต้องฟังเสียงของ ปชช. รื้อสะพานและยกระดับรางรถไฟ มั่นใจผลกระทบการจราจรไม่รุนแรง อย่างที่คณะศึกษาวิจัย อ้าง ชี้โครงการฯไม่ล่าช้าแน่นอน

เมื่อวันที่ 12 ตค 61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวถึงความคืบหน้าหลังการประชุมหารือร่วมการปรับแบบรายละเอียด ในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางจิระ สัญญาที่ 2 คลองขนานจิต-ชุมทางจิระ ช่วงพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ประชาชนต้องการให้มีการทุบสะพานลอยรถยนต์ข้ามทางรถไฟ บริเวณถนนมิตรภาพ หน้าโรงแรมสีมาธานีออก เพื่อทำทางรถไฟยกระดับแทนการวิ่งบนภาคพื้นดิน นั้น ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการฟังเสียงของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ต้องยืนยันไปทางการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคม ว่าประชาชนมีความต้องการให้ทุบสะพานลอยรถยนต์ข้ามทางรถไฟและให้มีการยกระดับทางรถไฟรางคู่แทน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจร สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการบริหารจัดการและจะไม่มีผลกระทบรุนแรง อย่างที่คณะผู้ศึกษาวิจัยของโครงการฯได้มาสำรวจไว้  ทั้งนี้หากมีการทุบสะพานลอยรถยนต์ข้ามทางรถไฟ การจราจรต้องมีผลกระทบอย่างแน่นอนดังนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมเส้นทางจราจรสำรองสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เดินทางมายังเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้อย่างสะดวก  อย่างไรก็ตามการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคม จำเป็นจะต้องฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย  ส่วนความต้องการของประชาชนจากการประชุมทางจังหวัด จะทำเป็นข้อเสนอ ยื่นเสนอต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์หน้า   ส่วนที่มีข้อกังวลว่าหากมีทำการทุบสะพานลอยรถยนต์ข้ามทางรถไฟออกไปแล้วจะทำให้โครงการล่าช้า ผู้ว่าฯยืนยันว่าโครงการจะไม่มีความล่าช้าแน่นอนเนื่องจาก รูปแบบเดิมในการสร้างทางรถไฟรางคู่ก็จะมีการทุบสะพานออกอยู่แล้ว นายวิเชียรฯ กล่าว

 

ปชส นม ข่าว