ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อค่ำวันนี้ 23 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรืองานย่าโม ครั้งที่ 84 ประจำปี 2560 ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเนืองแน่น โดยงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายน เป็นระยะเวลารวม 12 วัน 12 คืน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยบรรยากาศภายในพิธีเปิดงานได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการให้หญิงสาวชาวจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 4,337 คน ประกอบพิธีรำบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่มีหญิงสาวเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงมากที่สุด นับตั้งแต่ที่จังหวัดนครราชสีมาเคยมีการจัดพิธีรำบวงสรวงคุณย่าโม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกร้านกาชาด การแสดง และจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าที่ระลึก และร้านอาหารนานาชนิดมากมายกว่า 500 ร้าน ท้าวสุรนารี หรือย่าโม เป็นบุคคลสำคัญประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2369 ซึ่งขณะนั้นคุณหญิงโมได้เป็นหัวหน้าชาวนครราชสีมาต่อสู้กับทหารลาว บริเวณทุ่งสำริด แขวงเมืองนครราชสีมา จนสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับคืนมาได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นท้าวสุรนารี ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจึงได้กำหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็นวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
 
 
 
ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา