ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อค่ำวันนี้ 23 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี หรืองานย่าโม ครั้งที่ 84 ประจำปี 2560 ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเนืองแน่น โดยงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 23 มีนาคมถึงวันที่ 3 เมษายน เป็นระยะเวลารวม 12 วัน 12 คืน ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยบรรยากาศภายในพิธีเปิดงานได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการให้หญิงสาวชาวจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 4,337 คน ประกอบพิธีรำบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่มีหญิงสาวเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงมากที่สุด นับตั้งแต่ที่จังหวัดนครราชสีมาเคยมีการจัดพิธีรำบวงสรวงคุณย่าโม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกร้านกาชาด การแสดง และจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าที่ระลึก และร้านอาหารนานาชนิดมากมายกว่า 500 ร้าน ท้าวสุรนารี หรือย่าโม เป็นบุคคลสำคัญประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2369 ซึ่งขณะนั้นคุณหญิงโมได้เป็นหัวหน้าชาวนครราชสีมาต่อสู้กับทหารลาว บริเวณทุ่งสำริด แขวงเมืองนครราชสีมา จนสามารถกอบกู้เมืองนครราชสีมากลับคืนมาได้สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นท้าวสุรนารี ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาจึงได้กำหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็นวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี
 
 
 
ข่าว/ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา