ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราช ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนางได้รับความเสียหาย 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน และพื้นที่ทำการเกษตร กว่า 3.5 พันไร่ถูกน้ำท่วม
 
วันที่ 13 มิย 60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง โดยมี นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง พร้อม หน.ส่วนราชการ ให้การต้อนรับและนำสำรวจพื้นที่ บ.หัวหนอง ม.4 และ บ.กุดปลาฉลาด ม.6 ตำบลบึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง พบพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมด 3,546 ไร่ โดยมอบหมายให้ ทางอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเบื้องต้นทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง และอำเภอใกล้เคียง มีฝนตกลงมาอย่างหนัก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 95 ม.ม. ทำให้กระแสน้ำจาก อ.บัวใหญ่ และ อ.บ้านเหลื่อม ไหลมาตามพื้นที่ราบลุ่มและลำห้วยน้ำเค็มเพื่อลงสู่ลำน้ำชี ผ่าน อ.แก้งสนามนาง ทำให้พื้นที่ทำการเกษตร และเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้รับความเสียหาย
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว