ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

 

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมลำตะคอง โงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมของคณะแม่บ้านมหาดไทย 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้) ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการจัดประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เป็นการประชุมของคณะแม่บ้านมหาดไทย 10 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้) โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน พร้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการ การจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว