ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชภิเษกของจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีพระบรมราชภิเษกของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดการพิธีน้ำทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่ 6 เม.ย. 62 ณ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอิเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน 2562 พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร 

 

ปชส. นม ภาพ/ข่าว