ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

       นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการตุลาการ ประกอบ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่บริเวณ ต้นน้ำลำตะคอง คลองอิเฒ่า ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งต้นน้ำลำตะคอง ถือเป็นแม่น้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดกำเนิดต้นน้ำบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ผืนป่ากว้างใหญ่ และมีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย  โดยภายหลังประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำยังต้นน้ำลำตะคองแล้วบรรจุใส่ขันทองแล้ว ได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเสลี่ยงที่ได้มีการตกแต่งอย่างสวยงาม  เดินเท้าออกมาจากต้นน้ำระยะทาง 4 กิโลเมตร รวมระยะทางเข้าออก 8 กิโลเมตร ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายขณะประกอบพิธี  ภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากนั้นได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์  ขึ้นรถบุปชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงาม อัญเชิญไปตามเส้นทางให้ประชาชนได้สักการะ ผ่านอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และตั้งไว้ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ และในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน ได้กำหนดให้เป็นวันที่ประกอบพิธีอภิเษก คือการเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อดำเนินการเชิญ คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ในการจัดทำน้ำอภิเษก และวันอังคารที่ 9 เมษายน จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ วัดวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม ถวายความจงรักภักดี ตามวันเวลาดังกล่าว

 

ปชส. นม ข่าว