ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ที่บริเวณด้านหน้าวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร หรือวัดกลางนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 16.00 น. วันที่ 8 เม.ย. 62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าสู่วิหารหลวง สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ได้กำหนดฤกษ์เวลา 17.00 น. พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษก พระสังฆาธิการรวม 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร ก่อนที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จนถึงบทไตรสรณคมน์ (พุทธัง) เจ้าหน้าที่นิมนต์พระเถราจารย์และพระสวดภาณวาร ประกอบด้วยพระครูอนุวัฒน์ ชินวงศ์ หรือหลวงพ่อจอย วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พระครูประโชติปัญญากร หรือหลวงพ่อคูณ วรปญุโญ วัดบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ครูบากฤษณะ อินทวัณโณ อาศรมสวนพุทธศาสตร์วัดพระนารายณ์มหาราช และพระครูประโชติบุญญาภรณ์ หรือพระอาจารย์ประทวน ประธานสงฆ์วัดถ้ำดาวเขาแก้ว ได้ผลัดเปลี่ยนนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารจนถึงเวลาอันควร อนึ่งน้ำที่ใช้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกได้มาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ที่ต้นน้ำลำตะคอง ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดกำเนิดสาขาลุ่มน้ำมูล แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของชาวโคราช โดยเป็นน้ำผุดกลางผืนป่ามรดกโลกแห่งที่ 5 ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่มีตำนานเล่าขานมากมายทั้งยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย 

 

ปชส. นม. ข่าว