ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

 

            เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 62 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองและลายดอกทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 99 รูป พร้อมกับสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ในวันขึ้นปีใหม่ไทย

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว