ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 62 เวลา 15.30 น. ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปปางขอฝน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันอัญเชิญ "พระคันธารราษฎร์” ขึ้นขบวนแห่ไปรอบเมือง เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมกันสรงน้ำพระช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีแห่พระขอฝน ของจังหวัดนครราชสีมา 

          โดยขบวนเริ่มจาก "วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร” แห่องค์พระไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ผ่านถนนจอมพล ถนนประจักษ์ ถนนมหาดไทย และ ถนนราชดำเนิน เพื่อประกอบพิธีลอดซุ้มประตูชุมพล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้จับชายผ้าสีเงินและสีทอง เดินตามขบวนกลับไปยังวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว