ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 28 กค62 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชและประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง จำนวนกว่า 500 คน กล่าวอาราธนาศีล และคำถวายสังฆทาน และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสมหามงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว