ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 12 สค. 62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา มีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำจิตอาสากว่า 200 คน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสวนเมืองทอง และเก็บขยะโดยรอบบริเวณพื้นที่

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว