ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน จังหวัดนครราชสีมาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เรื่องที่พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาประกอบไปด้วย จุดที่ 1 ถนนราชดำเนินช่วงหน้าค่ายสุรนารี จุดที่ 2 แยกไอที จุดที่ 3 จุดตลาดนัดเซฟวัน สะพานต่างระดับปักธงชัย(สามแยกปักธงชัย) จุดที่ 4 จุดถนนสุรนาราย ช่วงหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จุดที่ 5 จุดแยกหัวทะเล จุดที่ 6 จุดหมู่บ้านจามจุรี ต.หนองบัวศาลา จุดที่ 7 จุดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และ จุดที่ 8 จุดเซ็นแมรี่ ซอย 17

นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลกระทบของพายุโซนร้อน “นูรี” เคลื่อนผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยวัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มิลลิเมตร ส่งผลให้น้ำท่วมขังในตัวเมืองหลายจุด สร้างปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งมี 1.ถนนราชดำเนิน ช่วงหน้าจวน ระดับน้ำสูง 70-80 เซนติเมตร น้ำรอการระบายใช้เวลา 2 ชั่วโมง 2.ทางแยกไอที 3.ตลาดนัดเซฟวัน 4.วัดบูรพ์ 5.หมู่บ้านเทคโนวิลเลจ ระดับน้ำเฉลี่ย 30-40 ซม. ข้อสรุปการประชุมต้องมีหัวหน้าส่วนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชัดเจน หากมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วม ผู้รับผิดชอบต้องลงพื้นที่กำกับดูแลแก้ไขปัญหาทันที เบื้องต้นได้สั่งการให้พร่องน้ำออกจากบุ่งตาหลั่ว พื้นที่แก้มลิงก่อนน้ำไหลผ่านเมือง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดระบายน้ำหลัก ซึ่งมีปัญหาเศษขยะและวัชพืชติดคาทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ถือเป็นฝนแรกของปี 2563 ที่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ฝากถึงการประปาท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรให้รีบสูบน้ำเข้าไปเก็บในสระของตัวเอง ส่วนการเพาะปลูกให้สอบถามเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ซึ่งตนเกรงฝนอาจทิ้งช่วง เนื่องจากส่วนใหญ่ สภาพอากาศของจังหวัดนครราชสีมา มักจะมีฝนตกในช่วงเดือนสิงหาคม นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว