ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการรับมอบจักรยาน ในโครงการ "เคจีไอสานฝันน้อง ปั่นจักรยานไปโรงเรียนปีที่ 4” ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปันน้ำใจให้นักเรียนที่ขาดแคลนและประสบปัญหาการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยการมอบจักรยานให้กับเด๋กนักเรียน จำนวน 120 คัน 77 โรงเรียน ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้ใช้ในการสัญจรปั่นไปโรงเรียนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองที่ไม่สามารถเดินทางส่งบุตรหลานไปโรงเรียนได้ รวมทั้ง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง ไปกลับโรงเรียน

บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องอาทิ การสร้างห้องสมุด มอบทุนการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์และมอบจักรยานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว