Up

ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
File Size:
275.55 kB
Date:
26 ธันวาคม 2559

ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

 
 
 
Powered by Phoca Download