ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด
File Size:
270.68 kB
Date:
16 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เจ้าของหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download