Up

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด
File Size:
270.68 kB
Date:
16 สิงหาคม 2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เจ้าของหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download