ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด
File Size:
270.68 kB
Date:
16 August 2017

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัด และบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เจ้าของหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
Powered by Phoca Download