ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การจัดทำหนังสือ Korat Smart City สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธสาตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การจัดทำหนังสือ Korat Smart City สรุปผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธสาตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
File Size:
21.61 kB
Date:
13 กันยายน 2559
 
 
 
Powered by Phoca Download