ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การจัดจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงหอประชุมเปรมตินสูลานนท์

การจัดจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงหอประชุมเปรมตินสูลานนท์
File Size:
17.63 kB
Date:
20 September 2016
 
 
 
Powered by Phoca Download