ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (อบจ.นม. 02203)บ้านอรพิม - บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (อบจ.นม. 02203)บ้านอรพิม - บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี
File Size:
636.10 kB
Date:
08 August 2018

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (อบจ.นม. 02203)บ้านอรพิม - บ้านพนาหนองหิน อำเภอครบุรี โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) งบประมาณ 12,669,000 บาท

 

รายละเอียด ดาวน์โหลด

 
 
 
Powered by Phoca Download