ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

Up

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
File Size:
680.84 kB
Date:
28 มิถุนายน 2560

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ไทย-อาเซียน เทรดแฟร์ ๒๐๑๗ (Thai-ASEAN Trade Fair ๒๐๑๗ Nakhonchaburin) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

 
 
 
Powered by Phoca Download