ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณรอบอาคาร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณรอบอาคาร
File Size:
479.11 kB
Date:
16 August 2017

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณรอบอาคาร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานจังหวันครราชสีมา

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 
 
 
Powered by Phoca Download