ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศจ้างปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา (บ้านพักอาศัย)

ประกาศจ้างปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา (บ้านพักอาศัย)
File Size:
558.42 kB
Date:
17 August 2017

ประกาศจ้างปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา (บ้านพักอาศัย) พร้อมรั้ว และปรับปรุงถนนภายในบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานจังหวันครราชสีมา

หมายเลขโทรสัพท์

044 243 798

 
 
 
Powered by Phoca Download