ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบฯ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบฯ
File Size:
818.52 kB
Date:
27 กันยายน 2561

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด รายละเอียดเอกสาร (ปุ่ม Download)

 
 
 
Powered by Phoca Download