ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
File Size:
938.29 kB
Date:
17 December 2018

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,040,000.00บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ปุ่ม Download ข้างล่างนี้

 

 
 
 
Powered by Phoca Download