ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2562

การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2562
File Size:
3.83 MB
Date:
02 สิงหาคม 2562

- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน อนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สาย นม.ถ7 – 0001 นากลาง – กุดจิก บ้านสลักใด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,220,000.00 บาท

ซื้อเอกสาร 31 ก.ค. 62 –7 ส.ค. 62  ยื่นซอง 8 ส.ค. 62

tel 044-335245

- เทศบาลตำบลโนนสูง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู้ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 659,000 บาท

ซื้อเอกสาร 1 ส.ค. 62 –8 ส.ค. 62  ยื่นซอง 9 ส.ค. 62

tel 044-379473

 
 
 
Powered by Phoca Download