ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562

การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562
File Size:
20.69 MB
Date:
13 สิงหาคม 2562

1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 หน่วยงาน คือ

1.1 กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 1 เรื่อง

1.2 เทศบาลตำบลพิมาย ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 1 เรื่อง

1.3 เทศบาลตำบลโนนสูง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 2 เรื่อง

 

 
 
 
Powered by Phoca Download