ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562

การประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562
File Size:
5.16 MB
Date:
21 สิงหาคม 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 หน่วยงาน คือ

1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 1 เรื่อง

2 องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 1 เรื่อง

3 โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 1 เรื่อง

 
 
 
Powered by Phoca Download