ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

                 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 63 พรรษา สเตจที่ 4

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "Tour of Thailand" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา "The Princess Maha Chakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2018" สเตจที่ 4 ระยะทาง 170 กิโลเมตร
สำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ การแข่งขันทัวร์ชาย เส้นทาง เมืองพัทยา – จันทบุรี – อรัญประเทศ – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ – นครราชสีมา – ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น ระยะทาง 1,400 ก.ม. ชิงชัยกันระหว่างวันที่ 1 – 6 เมษายน 2561 ต่อด้วยการแข่งขันทัวร์หญิง เส้นทางภายในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และยังเป็นการสร้างความปรองดองของประชาชนในชาติ ให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมใจกัน
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว