ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

ผู้ว่าโคราชเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดศาลากลางและพื้นที่โดยรอบ 21 พ.ค.นี้

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   กล่าวว่า ในวันที่ 21 พค 2561 นี้ จังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นการรวมพลังน้ำใจของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกหมู่เหล่า โดยในงานจิตอาสาจะร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สนามหน้าศาลากลาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่บ้านเมืองและชุมชน.

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว