ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา นำศูนย์ราชการสะดวกขึ้นห้าง อำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อและรับบริการของภาครัฐแบบครบวงจรโดยได้รวบรวมส่วนราชการของจังหวัดจำนวน 9 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนมารวมไว้ ณ จุดบริการเดียวกัน ประกอบด้วย อำเภอยิ้ม สภ.เมืองนครราชสีมา ประปา ทีโอที ขนส่งจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด โยธาจังหวัด และสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ซึ่งศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ ชั้น จี โซนแฟชั่น พลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา เนื้อที่ 184.78 ตารางเมตร โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ได้ยกเว้นค่าใช่จ่ายต่างๆ เพื่อให้การบริการที่ครบครัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง
 
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว