ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
ผู้ว่าโคราชอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานให้นายอำเภอทุกอำเภอเพื่อพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9
 
วันนี้ 25 ตค 60 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งมอบไฟหลวงพระราชทาน ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตค 2560 ณ.ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของแต่ละอำเภอที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกับกำชับให้แต่ละอำเภอดูแลรับผิดชอบไฟหลวงพระราชทานให้อยู่ในความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ สำหรับไฟหลวงพระราชทาน กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมรับไฟในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน มาเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดฯ ก่อนจะจัดให้มีพิธีมอบไฟหลวงพระราชทานให้กับนายอำเภอในครั้งนี้
 
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว