ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 

วันนี้ (27 ตค60) ที่มณฑลพิธีพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้อัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุดอกไม้จันทน์ ขึ้นรถไปที่วัดศาลาลอย เพื่ออัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยในลำน้ำลำตะคองพร้อมข้าวตอกดอกไม้ ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนที่มาร่วมพิธี

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว