ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่12 กพ.62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจควันดำ มลภาวะบริเวณถนนมิตรภาพเลี่ยงเมือง บายพาส-จอหอ หน้าศาลปกครอง หนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจรถยนต์ รถบรรทุก รถรับจ้างสาธารณะไม่ประจำทาง ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ควันดำและยังนำมาใช้บนท้องถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางที่มีรถบรรทุกและรถส่งของวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งควันจากท่อไอเสียเป็นอีกสาเหตุสำคัญของปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM2.5

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  มาตรการในการตรวจวัดรถยนต์ทุกชนิดที่มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนดถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเป็นการป้องกันค่าฝุ่นละอองเกินกำหนด ตามแนวทางที่ทางจังหวัดได้มีการหารือเกี่ยวกับการป้องกันค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ทั้ง 2 วันที่ผ่านมา ได้มีการเรียกตรวจรถยนต์ทั้งหมด 40 กว่าคัน และพบรถที่มีควันดำทั้งหมด 5 คัน จึงได้ดำเนินการจับปรับรายละ 5,000 บาท และพ่นสีห้ามใช้รถ ทันที ทั้งนี้ทางจังหวัดจะได้มีการสุ่มตรวจรถยนต์ที่วิ่งผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปตลอดเพื่อเข้มงวดรถที่มีควันดำ ต่อไป

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว