ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

 
ผู้ว่าโคราชนำ ปชช.กว่า 1,000 คน ร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่9
 
วันที่ 13 ตค60 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน ร่วมกันประกอบพิธี ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในเวลา 15.30 น จังหวัดนครราชสีมาจะมีการจัดพิธีอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประทับยืนขนาดใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลองและพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ด้วย
 
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว