ที่บริเวณสวนแนวตั้งดอกดาวเรืองเลข ๙ ไทย หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ริมถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประกอบพิธีตักบาตร พระภิกษุสามเณร จำนวน 19 รูป โดยมีนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา , นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการปฏิบัติการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงรวมกว่า 500 คน ร่วมในพิธี โดยมีการนำช้างแสนรู้ 9 เชือกร่วมตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วันครบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับช้าง 9 เชือก มีช้างพลายแฝดคู่แรกของโลก " ทองคำ-ทองแท่ง ” พร้อมด้วยพลายชุมพล พลายทองดี พลายน้ำเพชร พลายนิ่งหน่อง พังทองใบและพังทองคำ สวมเครื่องแต่งกายชุด ช้างไว้อาลัย จากศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมใจตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยช้างทั้ง 9 เชือกได้หมอมลงพร้อมชูงวงขึ้นสูงเหนือหัวแสดงท่าทางก้มกราบเป็นการไว้อาลัยด้วย

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคา