ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอชุมพวง

เมื่อวันนี้ 11 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ "เสริมสร้าง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้ง นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเก่าประสุข หมู่ที่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันให้แก่ประชาชน และรับทราบปัญหา และความเดือดร้อน ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบกรรมสิทธิ์โคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 14 ตัว ถุงยังชีพ พันธ์ปลาต่างๆ และมอบเงินทุนให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยพบปะกับประชาชนในตำบลประสุข

 

ปชส นม  ภาพ/ข่าว