ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 13เมย61 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า 1,000 คน ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นได้ถวายพวงมาลัยแด่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวอวยพรให้กับประชาชน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สงกรานต์ประจำปี 2561 ก่อนที่จะนำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 199 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวต่อไป