ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และชมรมมูลนิธิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย หลังจากนั้นประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างมาก ทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยเป็นปึกแผ่นมาจนถึงทุกวันนี้ จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงยังเป็นวันกองทัพไทยและวันยุทธหัตถีอีกด้วย

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว