ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

โคราชจัดสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย
เมื่อวันที่ 1 มีค60 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ รู้ทันแชร์ลูกโซ่ รู้ทันแม่ทีม รู้ทันสินค้าปลอมแปลง สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย จัดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แอบแฝงในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเพื่อให้ความรู้ต่อประชาชน ผู้นำภาครัฐ ภาคประชาชน ในเชิงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งจะได้รับความเสียหาย จากอาชญากรรมในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ หรือรูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสัมมนา กว่า 500 คน
 
ปชส. นม. ภาพ /ข่าว