ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

จังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง หลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมนำไปประดิษฐานไว้ ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้รับชมต่อไป

วันที่(18 ธค60) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดนครราชสีมา ณ มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องบูชาทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บนพระเมรุมาศจําลอง และจุดธูป เครื่องสักการะขอขมาเบื้องหน้าพระเมรุมาศจำลอง พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงขอขมารื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตร นำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนเข้าชม และรำลึกสักการะต่อไป

 

ปชส นม ภาพ / ข่าว