ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน รถไฟฟ้าความเร็วสูงเฟส 1 กทม.-นครราชสีมา
 
วันที่ 21 ธ.ค. 60 ที่มอหลักหิน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเป็นผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมในพิธี โดยก่อนพิธีเปิดโครงการ นายกฯได้กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับชมวีดิทัศน์ของโครงการ และรับฟังรายงาน รวมถึงรับฟังรายงานความคืบหน้า และแนวการพัฒนาระบบต่างๆ ของรถไฟฟ้าความเร็วสูง ก่อนทำสัญลักษณ์การเริ่มก่อสร้างโครงการ ร่วมกับผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นนายกฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและโมเดลโครงการ ทั้งนี้ การก่อสร้างจะเริ่ม ช่วงสถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.โดยได้จัดตั้ง คณะทำงาน 4 ชุด เพื่อจัดตั้งเป็นคณะทำงานพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นบุคลากรที่กรมทางหลวงคัดมาจากศูนย์สร้างทางของกรมทางหลวงทั่วประเทศ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลมาดำเนินการ โดยตรงจุดนี้ ยังเป็นงานระยะแรก จะเป็นงานถมคันดินสูงประมาณ 4 เมตร กว้าง 12 เมตร หรือเท่ากับถนน ขนาด 3 ช่องจราจร ซึ่งกรมจะเร่งงานก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ส่วนระยะทางในเฟสแรกทั้งหมด มีทั้งสิ้น 6 สถานี ได้แก่สถานีบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา ระยะทางรวม 252.3กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างดังกล่าวจะเป็นมาตรฐาน และให้เป็นแบบอย่างสำหรับงานอีก 3 เฟสที่เหลือ
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว