ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

เมื่อวันที่ 10 เมย61 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดบ้านพักให้ส่วนราชการ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ภาคเอกชน และประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน สรงน้ำพระ มหาสงกราต์ ประจำปี 2561 โดยภายในงานได้มีการสรงน้ำพระภิกษุสงษ์ พระพุทธรูป และรดน้ำขอพระจากผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่าการชาดจังหวัด ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานได้สวมชุดไทยตามแบบประเพณีไทย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ร่วมรำวงย้อนยุคกับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงมาตรการการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลว่า จังหวัดนครราชสีมา

มี 4 มาตรการหลักในช่วงเทศกาสงกรานต์ 1.การอำนวยคงามสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา 2. การลดอุบัติเหตุและลดจำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่ 3.การรักษาความสงบเรียบร้อย 4.ส่งเสริมการเล่นสงกรานต์แบบประเพณีไทย สำหรับการอำนวยความสะกวดในเส้นทางจราจรทางจังหวัดฯได้ขอคืนเส้นทางการจราจรในทุกเส้นทางที่มีการซ่อมแซมถนนภายในวันที่ 10 เมย. รวมทั้งขอความร่วมมือกับรถบรรทุกให้มีการหยุดวิ่งตั้งแต่วันที่ 11-17 เมย นี้ในทุกเส้นทางของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ในเส้นทางเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาให้มีการจัดตั้งด่าน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ รถยกค่อยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์  รวมถึงการตั้งด่านตรวจความเร็ว ตรวจวัดแฮลกอฮอลล์  ทั้งนี้การลดความเร็วของยานพาหนะและรถโดยสารประจำทางถือเป็นมาตราการเข้มงวดของจังหวัดในการลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

ปชส.นม.    ภาพ/ข่าว