ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 


ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายเหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม
สำหรับการเดินทางมาของนายเหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น นอกจากมาเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัวเองในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ แล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน พร้อมหารือลู่ทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมณฑล และเมืองต่างๆ ของจีนกับจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความใกล้ชิด และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคม 2561 คณะผู้แทนจากจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามแสดงเจตจำนงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นครราชสีมา-เส ฉวน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยครั้งนั้นนักธุรกิจจากจังหวัดนครราชสีมายังได้ร่วมเจรจาทางธุรกิจ กับนักธุรกิจจีน ในการนำเสนอสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และทำการค้า/ การลงทุนร่วมกัน เพื่อดึงการลงทุนจากมณฑลเสฉวนมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย
พร้อมกันนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการเดินทางมายังประเทศไทย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะถือโอกาสดังกล่าว เรียนเชิญรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา และในเดือนมิถุนายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะนำผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด เดินทางไปยัง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็น เมืองพี่เมืองน้อง นครราชสีมา-เสฉวน อีกครั้ง
 
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว