ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

สตรีชาวโคราชรำเทิดพระเกียรติ พร้อมแปรอักษรถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พร้อมกันนี้ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้นำสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 399 คน สวมชุดไทยจักรีสีเหลืองรำเทิดพระเกียรติถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยได้ร่วมกันรำในบทเพลงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งแปรอักษรอย่างสวยงามเป็นข้อความ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

 

ปชส. นม .ข่าว