ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชาวนาหลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ราษฎร ที่อาศัยทำกินอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์ โดยเตรียมจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวนา

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ ชาวนาในตำบลหนองหลัก นับร้อยคนได้พากันออกมาเรียกร้องขอความเมตาจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ช่วยเหลือชาวนา หลังจากทางศาลปกคลอง นครราชสีมา ได้มีคำสั่งให้ราษฎร ที่อาศัยทำกินอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์ ในตำบลหนองหลัก เนื้อที่ประมาณ 2,605 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในหมู่ 2,3,4 และ หมู่ที่ 7 งดเข้าไปทำนาปลูกข้าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ นสล. โดยศาลปกครองมีคำสั่งให้ราษฎรทั้งหมดออกนอกพื้นที่ ดังกล่าว ทำให้ ชาวนา จำนวนกว่า 239 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งศาลปกครอง ไม่มีที่นาทำกิน ภายหลังจาก ทางรัฐบาลได้มีนโยบายยึดคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทั้งหมดจึงส่งผลทำให้ชาวนาในตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่นาทำกิน บางคนถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสินเขามาลงทุนทำนาในปีที่แล้ว แต่มาในปีนี้มีคำสั่งศาลปกครองให้ชาวนาออกนอกพื้นที่ ห้ามเข้าไปทำกิน หากคนไหนฝ่าฝืนก็จะถูกจับดำเนินคดี ทำให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีนายทุนมายื่นข้อเสนอให้เลี้ยงวัวเนื้อขาย แต่การเลี้ยงวัวเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานาน 2-3 ปี กว่าจะขายได้ ไม่เหมือนทำนาใช้เวลาเพียงแค่ 6 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดย นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวนา โดยจะหาแนวทางจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวนา ในพื้นที่ต่อไป

 

ปชส. นม. ข่าว