ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

วันที่ 9 ก.ย. 62 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พระสาสนโสภณ (หลวงพ่อใหญ่) วัดสุทธจินดาวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีพุทธภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่น ฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ 345 ปี โดยมีพระเกจิเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต 8 รูป 8 ทิศ อาทิ หลวงปู่จื่อ วัดเขาตาเงาะ , หลวงพ่อจอย วัดโนนไทย , หลวงปู่อุทัย วัดเขาใหญ่ฯ หลวงปู่สามดง วัดอรัญพรหมาราม และ พระอาจารย์ป๋อง วัดสมานมิตร  

        ทั้งนี้ การจัดสร้างพระชัยเมืองนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุง ศาลหลักเมือง จ.นครราชสีมา และกิจการสาธารณประโยชน์ - การกุศล ใน จ.นครราชสีมา ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสร้างพระชัยเมืองฯ ดังนี้

        1. รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด 9” ชุดนำฤกษ์ จัดสร้าง 139 ชุด บูชา ชุดละ 19,999 บาท ประกอบด้วย

        - พระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด 9” ปิดทองแท้ 1 องค์

        - พระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด 9” เนื้อนำฤกษ์ 1 องค์

        จะได้รับเหรียญเนื้อนำฤกษ์ จำนวน 1 เหรียญ และ เนื้อชนวนมวลสาร จำนวน 5 เหรียญซึ่งขณะนี้ยอดจองเต็มแล้ว

        1.รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด 9” เนื้อทองเหลืองรมดำ

จัดสร้าง 999 องค์ บูชา 3,999 บาท จะได้รับเหรียญเนื้อชนวนมวลสาร จำนวน 2 เหรียญ

        2. รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด 9” เนื้อทองเหลืองรมดำปัดทอง

จัดสร้าง 999 องค์ บูชา 3,999 บาท จะได้รับเหรียญเนื้อชนวนมวลสาร จำนวน 2 เหรียญ

        3. รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด 5.9” เนื้อทองเหลืองรมดำจัดสร้าง 999 องค์ บูชา 1,999 บาท จะได้รับเหรียญเนื้อชนวนมวลสาร จำนวน 1 เหรียญ

        4. รูปหล่อพระชัยเมืองนครราชสีมา ขนาด 5.9” เนื้อทองเหลืองรมดำปัดทอง จัดสร้าง 999 องค์ บูชา 1,999 บาท จะได้รับเหรียญเนื้อชนวนมวลสาร จำนวน 1 เหรียญ

        5. เหรียญพระชัยเมืองนครราชสีมา เนื้อชนวนมวลสาร 9,999 เหรียญ สำหรับผู้สั่งจองพระชัยฯ โดยพระทุกองค์จะมีหมายเลขกำกับ

        พระชัยเมืองนครราชสีมา หล่อด้วยชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากพระเกจิชื่อดัง และมวลสารจากเจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอใน จ.นครราชสีมา ด้านหน้าองค์พระ บรรจุเหรียญตราสัญลักษณ์ จ.นครราชสีมา

        สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ ที่ทำการปกครอง จ.นครราชสีมา (ศาลากลางชั้น 2) โทร 044-242024 , 044-252820 โทร.063-9012848 , 089-9497483 และรับวัตถุมงคลได้ในวันที่ 16 ก.ย.62 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พระชัยเมืองนครราชสีมา รุ่น ฉลองจังหวัดนครราชสีมาครบรอบ 345 ปี

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว