ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

สตรีโคราช กว่า 1,800 คน รำเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในงานใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา พร้อม แสง สี เสียง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเมืองโคราช เพลินกับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชน พร้อมบริการรถสามล้อชมเมือง 25-27 กันยายน 2562 ชมฟรีตลอดงาน

          วันที่ (25 ก.ย. 62) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประประธานเปิดงาน ใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกการสถาปนาเมืองนครราชสีมา ให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ รากเหง้า ความเป็นมา และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี

          สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีสตรีชาวโคราช จำนวน 1,800 คน นําโดยนางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด ใส่ชุดพื้นบ้านโจงกระเบนสีส้ม รำเทิดพระเกียรติในชื่อชุด น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 551 ปี นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ ที่จะบอกเล่าความอัศจรรย์และความงดงามของเมืองในแต่ละช่วงเวลา ทั้งช่วงอารยธรรมขอม กรุงศรีอยุธยา และความรุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์ นําขบวนโดยหลานสาวย่าโม ประจําปี 2562

          กิจกรรมบนเวทีในแต่ละวันเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่จะมาสร้างสีสันตลอดการจัดงาน ไฮไลท์เป็นการแสดง แสง เสียง มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ "ใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา" สุดตระการตา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองนครราชสีมา นับจากอดีตสืบปัจจุบัน โดยจะจัดขึ้นทุกคืนในเวลา 19.30-20.00 น.

          อีกทั้งยังมีนิทรรศการให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราวเมืองนครราชสีมา การออกร้าน ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่รวบรวมอาหารท้องถิ่น ของที่ระลึกและของใช้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเมืองโคราช มากกว่า 50 ร้านค้า พร้อมทั้งมีบริการรถสามล้อชมวิวเมืองโคราช ท่องเที่ยววัดเก่าแก่ในคูเมืองที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ไหว้พระเสริมสิริมงคล สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานได้ฟรี 25-27 กันยายนนี้ เวลา 15.00-19.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สวยงาม

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว