ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

ชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจ เจริญจิตภาวนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๓๐๐ รูป งาน"รวมพลังแห่งความภักดี” ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 วันที่ 22พย59 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงออกถึงความอาลัย และประกาศความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ โดยชาวนครราชสีมา มา ร่วมกันทำความดีถวายในหลวง สวมชุดขาวนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนา และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป และเวลา ๐๘.๐๐ น .ร่วมกันร้องเพลงชาติและ เพลงสรรเสริญพระบารมี ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต และแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๐๐๐ อัน จากนั้น ประชาชน ทุกหมู่เหล่า และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดสถานที่สาธารณต่าง ๆ นอกจากนั้นยังจัดจุดให้ชาวนามาจำหน่ายข้าวสาร สู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ชาวนาได้มีรายได้เพิ่ม ส่วนต่างอำเภอ นายอำเภอทุกแห่ง จะร่วมกับส่วนราชการและประชาชน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรครั้งแรกในภูมิภาค โดยนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกที่เสด็จพระราชดำเนิน ในระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2498 นับเป็นปิติกาลของชาวจังหวัดนครราชสีมา มีเรื่องราวที่ประทับในความทรงจำ เล่าขานสืบต่อกันจนถึงทุกวันนี้ โดยทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นับเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาที่ประชาชนมากราบไหว้ สักการะ อย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน ตราบจนถึงทุกวันนี้