ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

Up

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร_

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร_
File Size:
2.58 MB
Date:
20 March 2018

สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

เรื่องที่ ๑ ต้องมาแบบโปร่งใส

เรื่องที่ ๒ ไปพิสูจน์กันเอง

เรื่องที่ ๓ ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้

เรื่องที่ ๔ ขออนุญาตจริงหรือเปล่า

เรื่องที่ ๕ จัดใหม่ แต่แพงกว่า

 
 
 
Powered by Phoca Download